Koronavirüsün erkek cinsel organına beklenmedik etkileri ortaya çıktı

Sağlık

Texas Üniversitesi’ndeki bilim adamları, koronavirüs SARS-CoV-2’nin erkek cinsel organlarını etkileyebileceğini keşfettiler.

Uzmanlar, fareler üzerinde yapılan deneylere dayanarak bu sonuca varmışlardır.

Araştırmacılar, altın Suriye menisini hafif bir biçimde koronavirüse enjekte etti.

Enfeksiyondan bir ay sonra testis örneklerinde viral RNA saptandı, ancak histopatolojik değişiklik saptanmadı.

Canlı doku kültürü üzerinde yapılan deneyler, ilk kez testislerde SARS-CoV-2 replikasyonunun meydana geldiğini göstermiştir.

Sonuçlar, şiddetli COVID-19’lu erkeklerde testis hasarının kısmen SARS-CoV-2 ile doğrudan enfeksiyon ile açıklanabileceğini göstermektedir.

Koronavirüs bir solunum yolu virüsü olmasına rağmen, testosteron seviyelerini düşürerek akciğerler dışında ve genital sistem içinde hasara ve patolojilerin gelişmesine neden olduğu bilinmektedir.

Erkek üreme sisteminin komplikasyonları bilinmekle birlikte bugüne kadar sperm hücrelerinde üreme olduğuna dair bir kanıt yoktur.

Makaleyi değerlendir
Bugunbildim.com
Yorum ekle