İLETİŞİM İLE HAYATIN UZANMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ İNCELENDİ

İlginç

Sichuan Üniversite Hastanesi’nden Çinli uzmanlar, yaşlıların iletişim sıklıkları ile ortalama yaşam süreleri arasındaki ilişkiyi belirledi.

Araştırmanın sonuçları Journal of Epidemiology & Community Health dergisinde yayınlandı.

Yazarlar, 2002 ile 2019 yılları arasında toplanan, yaş ortalaması 89 olan 28.000’den fazla katılımcının verilerini analiz etti. Deneklere sosyal etkinliklere ne kadar düzenli olarak katıldıkları soruldu: her gün; en az haftada bir kez; ayda bir; ara sıra ve asla.

Cinsiyet, eğitim, medeni durum, gelir, meyve ve sebze tüketimi, yaşam tarzı ve sağlık durumu gibi potansiyel etkileyen faktörler hakkında da bilgi toplandı. İlk beş yılda 25.406 kişi herhangi bir sosyal faaliyette bulunmadığını beyan etmiş; 1379 ara sıra yaptığını; 693 kişi – ayda en az bir kez; 553 kişi – haftada en az bir kez; ve bunu neredeyse her gün yapanlar 532 kişiyi oluşturuyordu. Tüm çalışma süresi boyunca 21.161 (yüzde 74) kişi öldü ve bunların 15.728’i ilk beş yıl içinde öldü.

Sonuçlar, daha düzenli sosyal aktivitenin yaşam beklentisinde önemli bir artışla ilişkili olduğunu gösterdi. Frekans ne kadar yüksek olursa, uzun ömürlü olma olasılığı o kadar yüksek olur. Ara sıra temas edenlerin daha geç ölme olasılığı yüzde 42, aylık temas edenlerin yüzde 48, haftalık temas edenlerin yüzde 110 ve hemen hemen hiç temas etmeyenlerin yüzde 87 daha olasıydı.

Makaleyi değerlendir
Bugunbildim.com
Yorum ekle