HAYAT(YAŞAM) BOYU ÖĞRENME NEDİR?

HAYAT(YAŞAM) BOYU ÖĞRENME NEDİR? Kişisel gelişim

HAYAT BOYU ÖĞRENME NEDİR?

Hayat boyu öğrenme; farklı zaman dilimlerinde kişisel, toplumsal, sosyal ve iş hayatı çerçevesinde bilgi, beceri ve yetilerin geliştirilmesi amacıyla yapılan, yaşam boyu süren, mesleki kaygı olmadan rutin eğitime ek olarak sürekli devam eden yeni bilgiler öğrenme durumudur. Zorunlu olmaması, hayat boyu öğrenmeyi normal eğitimden ayıran en önemli farktır. Öğrenmeyi öğrenmektir. Hayat boyu öğrenmede kişi neyi öğrenmesi gerektiğine kendisi karar verir ve öğrenme sürecini bizzat kendisi yönetir. İnsanların niteliklerinin yükseltilmesinde ve istihdam edilebilirlikte etkilidir. Hayat boyu öğrenme ile diploma sahibi olmaktan ziyade kişisel gelişim ve farklı bakış açıları kazanmak hedeflenir.

Hayat Boyu Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

Birçok hayat boyu öğrenme yöntemi vardır. Bu yöntemleri ilgi alanlarınız ve yetenekleriniz belirler. Öğrenme alışkanlığının sürdürülebilirliği için sürekli yeni şeyler öğrenmeye devam etmek gerekir.

En yaygın hayat boyu öğrenme yöntemleri şunlardır;

  • Kurslar
  • Online Eğitimler
  • Stajlar ve Projeler
  • Bireysel Dil Öğrenimi
  • Hobi Amaçlı Aktiviteler
  • Seminerler
  • Bir Spor Branşında Deneyim Kazanmak

Hayat Boyu Öğrenmenin Yararları Nelerdir?

Çalışma hayatı, özellikle son yıllarda bir dönüşüm içerisinde. İşe alımlarda; gelişime açık olmak, sosyal yetenekler, bakış açısı ve özgüven gibi ölçütlere diplomadan daha fazla önem veriliyor. Hal böyleyken kendinizi geliştirdiğiniz her alan, kazandığınız her yetenek, hobileriniz ve zevkleriniz iş hayatında eskisinden daha önemli bir yer tutmakta. Bunun yanında sıradanlaşan bir hayatı yeniden canlandırmak ve daha zevk alınabilir bir şekilde yaşamak için de yeni şeyler öğrenmek en iyi yollardan bir tanesi. 

Hayat Boyu Öğrenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kararlılık ve Odaklanma

Yeni şeyler öğrenmenin ve gelişmenin ilk şartı kararlılıktır. Eğer odaklanmakta ve disiplinli olmakta sorun yaşıyorsanız aldığınız verim azalacaktır. Odaklanmanın en etkili yollarından biri dikkatinizi dağıtan şeylerden soyutlanmaktır. Saatlerce verimsiz bir şekilde çalışmak yerine, birkaç saat verimli bir şekilde çalışmak daha etkilidir. Öğrenimden alınan verimi maksimize etmek amaçlanmalıdır. Öğrenmeye karşı bahaneler üretmek yerine adım atmak gerekir. Belirlenen konuda edinilebilecek her türlü bilginin peşinden kararlı bir şekilde koşulmalıdır.

Planlı Olmak

Hayatın monotonluğundan şikâyet etsek bile birçoğumuz ritüelleri severiz. Hepimizin günlük rutinleri vardır. Alışkın olduğumuz davranışlar daha rahat hareket etmemizi sağlar. Öğrenme, günlük rutinlere dahil edilerek belirli bir düzen içerisinde gerçekleştirilebilir. Yeni öğrenmeye başladığınız bir konuda birden fazla yol izlemek etkili bir şekilde öğrenmenizi zorlaştırabilir. Detaylar arasında kaybolmamak gerekir. Öğrenme seçeneklerinin veya kaynakların arasında boğulup kalmak hevesinizi köreltecektir. Öğrenme süreci ana başlıklarla belirlenmeli ve seanslar halinde bu ana başlıklar üzerinden ilerlenmelidir. 

Tekrar Yapmak

Öğrenilen bilgilerin kalıcı olması için düzenli aralıklarla tekrar edilmesi, kullanılması ve hayatın bir parçası haline getirilmesi gerekir. Öğrenilen yeni bir bilgi önce kısa dönemli hafızaya kaydedilir. Bilginin sürekli kullanımı bir süre sonra onu uzun dönemli hafızaya yerleştirir. Eğitimini aldığınız alanda uzmanlaşmanın en önemli yolu pratik ve tekrar yapmaktır.

Keyif Almak

Öğrenimi amaçlanan konu, kişinin üzerinde baskı oluşturmamalı. Hayat boyu yeni şeyler öğrenmek için öğrenme süreci hayatın bir parçası olmalı, stres yaratan bir görevden ziyade parçası olmaktan keyif aldığınız bir süreç haline getirilmeli.

Makaleyi değerlendir
Bugunbildim.com
Yorum ekle