ENTELEKTÜEL NE DEMEKTİR

ENTELEKTÜEL NE DEMEKTİR Kişisel gelişim

Entelektüel kelimesi, Latince kökenli bir kelimedir. Dilimize sonradan girmiştir. TDK (Türk Dil Kurumu) bu kelimeyi, aydın olarak ifade ediyor. Aydın sözcüğü, herhangi bir konuda etkin ve nitelikli bilgiye sahip olan bireyleri tanımlamak için kullanılan bir kelimedir.

Entelektüel kelimesi, Latince’de anlamak manasını barındıran intellectus kelimesine dayanır. Geniş kapsamlı bilgi birikimi gerektiren konularla detaylı olarak ilgilenen bireyler, entelektüel olarak adlandırılır.

Sanat ve kültür gibi konularda uzmanlaşmış olan, bu tür konularda yadsınamaz bir bilgi birikimine sahip olan kişi, her zaman için entelektüel olarak anılır. Kısacası entelektüel kişiler, kültür sanat konusunda vizyon sahibi olan özel kişilerdir.

Entelektüel Tam Olarak Nedir?

Belli bir insan grubunu niteleyen sözcük, entelektüel sözcüğüdür. Bu unvana sahip olan kişiler, genel kültür bakımından oldukça vasıflı bireylerdir. Entelektüel bireyler, herhangi bir durumu ya da olguyu sorgularken meraklarını da ortaya çıkarır. Entelektüel olmanın ilk adımı keşif tutkusudur. Yeni şeyler keşfetmeyi seviyorsanız siz de entelektüel adayı olabilirsiniz.

Entelektüellik, neredeyse her konuda karşılıklı olarak fikir paylaşımında bulunulabilen bireyler için kullanılan bir tabirdir. Entelektüel bir kişiliği olan bireyler, tümcelerini tutarlı bilgilerle beraber kurar. Kendilerini de bu şekilde ifade etmekten geri durmazlar.

Makaleyi değerlendir
Bugunbildim.com
Yorum ekle